INAMERA CROSS MENTORING
unsere Testimonials …


ao. Univ. Prof. Dr. Barbara Stöttinger, Dekanin WU EA

Petra Hauser, Talent Garden

Mag. Monica Rintersbacher, Geschäftsführerin Leitbetriebe Austria

Dr. Michael-Viktor Fischer, CEO Smatrics Gmbh & Co KG